Handleiding

Doel van de toepassing

Met deze toepassing kunnen leerlingen van KA E.Hiel het logboek van hun GIP bijhouden. Afhankelijk van de richting waarin de leerling zit, wordt vastgelegd hoe dikwijls hij iets in zijn logboek moet vermelden. Standaard is dat wekelijks.

Werking van de toepassing

Op de hoofdpagina kan de leerling een lijn toevoegen aan zijn logboek. Hij moet hiervoor de uitgevoerde taken en de bijhorende zelfevaluatie invullen.

Wanneer een nieuwe lijn is toegevoegd, verschijnt deze onder de rubriek Openstaande lijnen. Lijnen die hieronder staan, kunnen nog altijd worden gewijzigd.

De leerkracht heeft ook toegang tot de Openstaande lijnen en kan commentaar toevoegen waardoor de leerling kan worden bijgestuurd. Eens de leerkracht zijn commentaar heeft toegevoegd, wordt deze lijn gesloten. Op het overzicht van de leerling verschijnt deze lijn dan onder de Gesloten lijnen.

Een gesloten lijn wordt ter beschikking gesteld van de leerkracht Nederlands, die in een eerste fase opmerkingen geeft over de gebruikte taal. Wanneer dat gebeurd is, vindt de leerling de lijn terug onder de rubriek Nederlands. De leerling kan dan de nodige verbeteringen aanbrengen en deze weer voor de leerkracht Nederlands klaarzetten. In de laatste fase geeft de leerkracht Nederlands een evaluatie.

Wanneer de leerkracht dat vraagt, maakt de leerling een PDF bestand waarin alle gesloten lijnen zijn opgenomen van de leerling. Lijnen die nog niet de volledige behandeling door de leerkracht Nederlands hebben doorlopen worden toch in het PDF bestand opgenomen.